Bikram Yoga

0 Comments
In these videos I’m simply sharing with you what I’ve been personally doing throughout my pregnancy, I have been practicing yoga for 13 years. Everyone is different and every pregnancy is different so please before starting any practice, please check with your health care provider, and studio owner. ALWAYS listen to your body, take breaks
0 Comments
Олон улсын иогийн өдөрт зориулсан Эрүүлмаа подкастын шинэ дугаарыг хүлээн аван сонсоно уу. Иог гэж юу вэ? Иог хийснээр бид ямар үр дүнд хүрэх бэ? Халуун иогийн үндэслэгч төрөл (original hot yoga) Бикрам иогийн тухай, түүний гайхамшигт ашиг тусуудын тухай энэхүү подкаст танд тайлбарлан ойлгуулах болно.