Guidad meditation | YOGA NIDRA

Yoga For Relaxation
Yoga Nidra kallas även för “Yogisk sömn” och är en meditationsövning där man utför en kroppscanning. Kroppen leds in i ett djupt avslappnat tillstånd medan medvetandet hålls vaket. Den här meditationen kan utföras när som helst under dagen!

hemsida: www.holistguiden.com
facebook.se/holistguiden
instagram: @holistguiden

Products You May Like

Articles You May Like

Yoga For Relaxation & Chill – Deep, Dope, Dynamic Flow With Jessica Skye
Chakras Sleep Meditation Music: Kundalini Sleep Music, Solar Plexus (MANIPURA) Activation & Healing
Yoga For Sleep ♥ Easy Bedtime Yoga | 5 Minute Miracle
Best Yoga Poses for Posture – Beginner’s Yoga for Men (Full Tutorial)
MobiFlow: Yoga Postures – Part 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.